poniedziałek, 13 grudnia 2010

Jak pies z fretką/Like dog with a ferret
Zabawy w śniegu/Fun in the snow